Mano aukščiau esantis parašas man yra atpažįstamas, jis yra panašus į mano realų fizinį parašą. Patvirtinu, kad juo pasirašytas dokumentas yra traktuojamas kaip teisiškai galiojantis ir prilyginamas originaliai pasirašytam dokumentui.

Vaiko (-ų), kuris (-ie) lankysis edukaciniame pramogų centre, duomenys

Užpildyk sutikimo formą ir sutaupyk laiko! Užpildžius sutikimo formą internetu, nereikės jos pildyti atvykus į centrą. Užpildytos sutikimo formos atsispausdinti nereikia

1

+ Pridėti eilutę

Už vaiką (-us) atsakingo asmens kontaktinė informacija

Šis sutikimas galioja (pažymėti):

Pažymėkite, ar sutinkate, kad Edukaciniame pramogų centre ne viešų renginių metu padarytos mano ir mano Vaiko(-ų) nuotraukos, filmuota medžiaga, vaizdo ir garso įrašai būtų neatlygintinai neribotoje teritorijoje ir duomenų valdytojo privatumo politikoje nurodytam laikui be jokių papildomų sąlygų taikymo naudojami Edukacinio pramogų centro rinkodaros tikslais, o gautos nuotraukos, filmuota medžiaga, garso ir vaizdo įrašai būtų skelbiami, adaptuojami, atitinkamai pritaikomi ir neatlygintinai naudojami pramogų centro reklamai be išankstinio mano sutikimo ir suderinimo su manimi, reklamos užsakovo nuožiūra ir pasirinktu būdu.

Pažymėkite ar sutinkate, kad operatorius tvarkytų šiame sutikime pateiktus asmens duomenis (el. p. adresas ir/ar mob. tel. nr., Vaiko gimimo metai) tiesioginės rinkodaros tikslais, kaip tai reglamentuota galiojančiais teisės aktais ir gauti informaciją, reklaminę medžiagą, susijusią su Edukacinio pramogų centro veikla:

Gauti pranešimus el.paštu

Gauti pranešimus telefonu

Gauti specialius, su Vaiko gimtadiniu susijusius reklaminius pasiūlymus aukščiau mano pažymėtu būdu

Su Edukacinio pramogų centro taisyklėmis (pridedamos) susipažinau, jas suprantu ir sutinku. Patvirtinu, kad šis sutikimas liudija mano sutartinį įsipareigojimą laikytis Taisyklių bei šio sutikimo sąlygų ir prisiimti visą su tuo susijusią atsakomybę, įskaitant, bet neapsiribojant ir atsakomybę bei susijusią riziką dėl Vaikams ir tretiesiems asmenims jų Vaikų padarytos žalos. Patvirtinu, kad šiame sutikime visi mano pateikti duomenys ir informacija yra teisingi ir prisiimu visą atsakomybę už klaidingos informacijos nurodymą.

Kontaktai

I-VII 10-21 val.

Prekybos ir laisvalaikio centras MEGA, Islandijos pl. 32, Kaunas

Prisijunk prie komandos