Mano aukščiau esantis parašas man yra atpažįstamas, jis yra panašus į mano realų fizinį parašą. Patvirtinu, kad juo pasirašytas dokumentas yra traktuojamas kaip teisiškai galiojantis ir prilyginamas originaliai pasirašytam dokumentui.

Vaiko (-ų), kuris (-ie) lankysis edukaciniame pramogų centre, duomenys

Fill out the consent form and save time! Once you have completed the online consent form, you will not need to complete it upon arrival at the center. You do not need to print the completed consent form

1

+ Add row

CONTACT INFORMATION OF THE PERSON RESPONSIBLE FOR THE CHILD (CHILDREN)

This Consent is valid (please specify):

I agree that the photographs, films, and video and audio recordings of my Child (Children) made at the Edutainment Centre would be used free of charge in an unrestricted territory and for an unlimited time without any additional conditions for marketing purposes of the Edutainment Centre, would be published, adapted, customised and used free of charge for advertising of the Edutainment Centre without my prior consent or consulting with me at the discretion of and in the form selected by the customer of advertising:

agree that the Operator would process the personal data provided in this Consent for marketing purposes as this is governed by legal acts and to obtain information and advertising material related to the activities of the Edutainment Centre:

Receive news by email

Receive news by phone

Get special promotional offers related to the child's birthday in the way indicated above

Su Edukacinio pramogų centro taisyklėmis (pridedamos) susipažinau, jas suprantu ir sutinku. Patvirtinu, kad šis sutikimas liudija mano sutartinį įsipareigojimą laikytis Taisyklių bei šio sutikimo sąlygų ir prisiimti visą su tuo susijusią atsakomybę, įskaitant, bet neapsiribojant ir atsakomybę bei susijusią riziką dėl Vaikams ir tretiesiems asmenims jų Vaikų padarytos žalos. Patvirtinu, kad šiame sutikime visi mano pateikti duomenys ir informacija yra teisingi ir prisiimu visą atsakomybę už klaidingos informacijos nurodymą.

Contacts

I – VII   10:00 – 21:00

Shopping and Leisure Centre MEGA Islandijos pl. 32, Kaunas

Join the team